مستند فقر فحشا ساخته جناب اقای مسعود ده نمکی است این مستند اولین کار اقای مسعود ده نمکی در زمینه مستند سازی بوده و در زمان اقای خاتمی ساخته شده است این مستند دربار هی دختران خود فروش میباشد

مستند فقر و فحشا

دانلود در ادامه مطلب